Germany 4 : 2 Bulgaria

Germany 4 : 2 Bulgaria

Match

Squad

Comments

1935

Bruno-Plache-Stadion : Leipzig, Germany
Germany 4 : 2

 Bulgaria

      1935-10-20     
Full International :Yes
 Wilhelm Simetsreiter29'  53' Krum Stoičkov
 Ernst Lehner30'  63' Asen Pančev
 Wilhelm Simetsreiter68'  
 Ernst Pörtgen73'  

Recomended