Suriname 2 : 3 Aruba

Suriname 2 : 3 Aruba

Match

1944 Three Nations Tournament, Netherlands Guyana

: Paramaribo, Netherlands Guyana
Suriname 2 : 3

 Aruba

      1944-09-05     
Full International :No

Recomended